,

‘Over ons’, de belangrijkste pagina van uw website

Als ondernemer staat u achter uw product of dienst. U bent trots op uw bedrijf. En als dan een krant of vakblad belt met het verzoek uw bedrijf centraal te zetten in een bedrijfsreportage, bent u ingenomen met die (gratis) aandacht. Helaas is het aantal kranten en (vak)tijdschriften sinds 2000 drastisch verminderd, en daarmee ook de kans op deze welkome free publicity. Is dat jammer?

Minder media maar meer kansen
Welnee. De huidige informatiemaatschappij biedt ondernemers meer dan ooit kansen om te laten zien wie zij zijn, hoe ze werken en wat hun bedrijf zo bijzonder maakt. Ondernemers zijn nu zélf immers uitgever: zij huren zélf de mensen in die over hun bedrijf schrijven en zij kunnen dit profiel zélf op de eigen website publiceren.
Opmerkelijk genoeg laat de rubriek ‘over ons’ doorgaans bar weinig zien over de mensen achter het bedrijf, terwijl dit de meest gelezen rubriek van de website is! Zeker in een vragersmarkt is het belangrijk dat ondernemers potentiële klanten met meer zaken verleiden dan alleen hun goede product of dienst.

Laat zien wie u bent!
In de huidige informatiemaatschappij willen mensen weten wie u bent. Met een corporate story geeft u zelf vorm aan het verhaal dat medewerkers en relaties over uw bedrijf vertellen. Bij de een begon dit verhaal eeuwen geleden, bij de ander gisteren. Hoe dan ook, élk bedrijf weet wat het wil, heeft een missie en een motief. Een corporate story versterkt uw merk. Wat is uw verhaal?

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *